Videncenter for gulvvarme

                                    - gulvvarme med fornuft

 

 

 

 

 

MAGNETISK SLAM-FANG  ♦  MINUT FOR MINUT - I FUNKTION :

 

På billedet ses et helt nyt udført varmeanlæg.

 

Udluftere på returen bør generelt undgåes - disse kan trække falsk luft ind (falsk luft = ilt).

 

PEX-rør bør være med indvendig iltspærre.

 

Der bør benyttes ventiler og rørforbindelser med forholdsvis stor dimension for at sikre korrekt vand-flow.

 

 

 Tryktabet kan næsten halveres ved at gå en rørdimensionen op. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Benyt ventiler af typen HighFlow (HF).

 

 

Varmeanlægget har nu været i drift i 30 dage.

 

I forbindelse med udførelse af servicearbejde på gaskedlen påfyldes fortryk på ekspansionsbeholder. I den forbindelse bliver der noget vand tilbage som aftappes i en dunk.

 

 

 

Vandet fra dunken hældes over på en glasskål - således at processen bedre kan følges.

 

 

Det orange-gule vand fra varmeanlægget bliver nu udsat for den kraftige magnet fra vores SLAM-STOP-FILTER.

 

 

 

Magnetstangen er opdelt i sektioner á 3 cm.

 

Der hvor nord- og sydpol mødes sdannes et kraftig magnetfelt.

 

 

Dette kraftige magnetfelt trækker langt de fleste urenheder ud af det orange-gule vand fra varmeanlægget.

 

 

Allerede efter 30 minutter er vandet næsten helt rent.

 

 

 

 

Et par dage senere er der ingen urenheder tilbage i vandet.


Vandet fra varmeanlægget fremstår helt klart.

MAGNETEN har udført sit arbejde tilfredsstillende!

 

 

 

 

 

Vandet på varmeanlægget blev ikke renset og regeneret.

 

  Derimod har varmenlægget gentagne gange været tappet af for vand   

- og gennemskyllet med nyt rent vand fra vandværket

på grund af slamdannelser.

 

HUSK: Vand fra vandværket indeholdende både ilt og kalk.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

6 måneder senere

- samme varmeanlæg -

 

 

 

 

Filter/snavssamler ved gaskedel tilstoppes konstant og skal renses.

 

Filter er ved afmontering helt tilstoppet. 

 

Tilstoppet filter er ensbetydende med 

manglende vandflow.

 

 

 

 

 

 

 

Indholdet af ilt og kalk i anlægsvandet har dannet en kemisk reaktion med metal-ionerne i varmeanlægget og dannet slam, der tiltrækkes af magnetisme.

 

 

 

 

 

    RESULTAT MED DÅRLIGT VAND - PÅ ET DÅRLIGT VARMEANLÆG:     

 

 

 

Resultatet blev en gennemskylning og regenerering af alt vand

i varmeanlægget.

 

Måske kunne dette have været undgået, såfremt vi var startet med at tænke os bedre om.

 

Vi vil gerne på disse web-sider bidrage med oplysninger til en bredere forståelse !

 

 

 

BEMÆRK VENLIGST:

Dette varmeanlæg er helt nyopført.

 

BEMÆRK VENLIGST:

Dette varmeanlæg er blevet påfyldt rent vand fra vandværket - kan man se det ?

 

 

 

 

 

 

   Dårligt vandflow og dårlig kontakt pga. belægninger i varmeveksler   

giver dårlig økonomi 

- og en nedslidt gaskedel med kortere levetid.

 

 

 

 

Gaskedlen fungerer ikke særlig godt, når der konstant mangler vandflow i forbindelse med tilstoppet snavssamler.

 

Gaskedlen fungerer heller ikke særlig godt, når varmeveksleren bliver fyldt op med slam - netop der, hvor varmen fra gasflammen skal overføres til vandet i varmeanlægget.

 

Når varmeveksleren plet-koger, udvikles vanddamp. Vanddamp kan høres som rislelyde (luft i kedel/varmeanlægget). Rislelyde forekommer specielt efter en varmtvandsprioritering. Vanddampe kan indeholde ilt og kan  ødelægge pumper, ventiler osv.

 

 

Prøve udtaget fra varmeanlæg og testet på et spektrometer.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

LYDFIL: Sådan lyder "tilkalket" varmeveksler når den plet-koger !

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

     HVORFOR ?

 

     * Vi hjælper gerne med at finde en løsning.     

 

     * Vores mål er en optimeret drift og længere levetid     

        af både kedel og varmeanlæg.

 

 

 

 

 

1. Er der slam i anlægget ?

 

 

2. Slam i anlægget - FØR.

 

 

3. Slam i anlægget - NU.    

 

   

4. Magnetisk slamfang.

 

 

5. Effektivt filtersystem.

 

 

6. Når det er gået galt.

 

NÅR DET ER GÅET GALT!

Effektiv rensning af slam og regenerering af anlægsvand.

 

 

 

ASTRO VARMETEKNIK - BÆKGÅRDSVEJ 13 - 4140 BORUP - TLF: 46760110 - FAX: 46760120 - email: info@astro-varme.dk