Videncenter for gulvvarme

                                    - gulvvarme med fornuft

 

 

 

 

 

6. SLAM-STOP  ♦  NÅR DET ER GÅET GALT :

 

Det dårlige samspil opdages ofte først, når det er gået galt.

 

 

Vandet i et varmeanlæg indeholder ilt og kalk samt diverse salte og mineraler. Når vandet pumpes rundt i et varmeanlæg, der består af mange forskellige metaller, giver det en slags indvendig tæring. Når vandet så passerer forbi en højtydende varmeveksler i en gaskedel, bliver det udsat for en kraftig temperaturpåvirkning, der så ender som belægninger indvendigt i varmeveksleren. De indvendige belægninger falder ofte af som skaller eller ender som slam i varmeanlægget. Problemer med slam, der sætter sig i ventiler, pumper m.v., forekommer typisk i varmeanlæg, hvor der et dårligt samspil i forholdet mellem gaskedel og radiatoranlæg eller gulvvarmeanlæg. Det dårlige samspil opdages ofte først, når det er gået galt, og der opstår tekniske problemer med varme-fordelingen eller selve gaskedlen. Er det først gået galt, skal varmeanlægget renses ud for slam, og der skal efterfølgende tilstræbes en bedre funktion.

 

 

 

   BEMÆRK:

   Med en bedre tilpasning af gaskedel til det aktuelle varmeanlæg   

   kan mange af generne helt eller delvist undgås fremover.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Folder: Virker din gulvvarme ?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

    Et tilstoppet filter på snavssamler er tegn på slam i varmeanlægget.    

 

- - - - - o o 0 o o - - - - -

 

Et tegn på slam - er et tegn på dårligt funktion på varmeanlægget.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NÅR DET ER GÅET GALT: Effektiv slamrensning og regenerering.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

* * * Vi tilbyder både rensning og tilpasning af dit varmeanlæg. * * *

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

SE MAGNETISK SLAM-FANG - minut for minut - I FUNKTION !

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1. Er der slam i anlægget ?

 

 

2. Slam i anlægget - FØR.

 

 

3. Slam i anlægget - NU.    

 

   

4. Magnetisk slamfang.

 

 

5. Effektivt filtersystem.

 

 

6. Når det er gået galt.

 

NÅR DET ER GÅET GALT!

Effektiv slam-rensning og regenerering.

 

 

ASTRO VARMETEKNIK - BÆKGÅRDSVEJ 13 - 4140 BORUP - TLF: 46760110 - FAX: 46760120 - email: info@astro-varme.dk