Videncenter for gulvvarme

                                    - gulvvarme med fornuft

 

 

 

 

 

GULVVARME-INFO │ GULVVARME-TEKNIK:

 

"VARME MED FORNUFT" - ER VORT MOTTO:

 

Formålet med disse faktasider om "gulvvarmeteknik" er, at give et indblik i nogle af gulvvarmens mange mysterier samt fordele og ulemper.

 

I vort arbejde med information og formidling af bedre gulvvarmesystemer er vort motto:

"GULVVARME MED FORNUFT".

 

 

 

-- billede ---

 

Et gulvvarmesystem udlægges typisk med PEX-rør.

 

 

 

 

Med disse faktasider håber vi at kunne bidrage til optimal komfort, bedre energiudnyttelse og ikke mindst længere levetid for de tekniske komponenter.

 

Vi følger konstant med i udviklingen både videnskabeligt og praktisk, hvor det er muligt. Denne gennemgang baserer sig dog på egne oplevelser og indhøstede erfaringer fra mangeårigt servicearbejde på gulvvarmesystemer.I mere end 30 år har vi arbejdet med fejlfinding og servicering af gaskedler og varmeanlæg. De sidste 10 år har fejlfinding og servicering tillige omfattet gulvvarmesystemer specifikt i forbindelse med gaskedler.

 

* Vi ser varmeanlægget som en helhed og får gaskedel og gulvvarme til at arbejde bedre sammen. Målet for os er at tilstræbe en optimal drift og lang levetid for både gaskedel og gulvvarmekomponenter.

 

* Det viser sig at gulvvarmesystemer ofte er installeret sammen med gaskedler.

Med det store erfaringsgrundlag vi har opnået ved at dykke dybt ned i problemer og analysere årsagerne til at fejl opstår for herefter at kunne udbedre, ombygge samt optimere gulvvarmesystemerne har gjort os til specialister i gulvvarmesystemer.

 

Vi har fra massevis af test, eksperimenter og indhøstede erfaringer fra gulvvarmeanlæg i drift samt fra forsøg i eget test- og udviklingscenter fundet det vi kalder "viden der virker".

 

 

   Gulvvarmespecialist:

   Vi har mange års erfaring med servicering, fejlfinding, ombygning, udbedring   

   og optimering af gaskedler, gulvvarmesystemer og ikke mindst optimering

   af samspilllet mellem forskellige varmesystemer.

                        

 

Med baggrund i indhøstede erfaringer beskrives der her en række forhold, der bør overvejes når der arbejdes med installation af gulvvarmesystemer. Senere beskrives nogle gode råd - her kan du få testet din egen viden om gulvvarme.

 

Undgå dyre følgeskader - udfør din gulvvarme rigtigt første gang.

 

 

de varmeste hilsner

Peter S. Berthelsen

 

 

 

Her arbejdes . . . .

 

- vi arbejder på at optimere denne side . . . .

 

- indholdet vil derfor kun være vejledende . . . .

 

 

 

 

 

 

1. Gulvvarme - historisk set

 

2. Velvære & komfort.

 

3. Sådan bør din gulvvarme virke !

 

4. NY gulvvarmeteknik.

 

5. Flow.

 

6. Optimal drift.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRO VARMETEKNIK - BÆKGÅRDSVEJ 13 - 4140 BORUP - TLF: 46760110 - FAX: 46760120 - email: info@astro-varme.dk